Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk) # ЈАВЕН ПОВИК за предлагање на кандидати за членови на локален младински совет на општина Долнени  # ОДЛУКИ за извршен избор на кандидати по Јавен оглас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет на општина Долнени

Претседател на Советот:

      Хусеин Хасановиќ
      од н.м. Лажани - Партија за европска иднина ( ПЕИ )                          


СОВЕТНИЦИ:

1.  Иванчо Премчески – советник                                                                
     од н.м. Ропотово – (ВМРО - ДПМНЕ)
 
2.  Благојче Лазарески – советник                                                    
     од н.м. Секирци - (ВМРО - ДПМНЕ)
  
3.  Елена Тошеска – советник                                                                    
     од н.м. Сенокос – (ВМРО - ДПМНЕ)
 
4. Исмет Ибровиќ – советник                                                                     
     од н.м. Житоше – (ВМРО - ДПМНЕ)
 
5. Ескан Шерифоски – советник                                                              
    од н.м. Дебреште – Демократска партија на албанците (ДПА)
 
6.  Џеладин Бекироски – советник                                                            
     од н.м. Житоше - Демократска партија на албанците (ДПА)
 
7.  Љирие Асаноска – советник                                                              
     од н.м. Црнилиште – Демократска партија на албанците (ДПА)
 
8.  Милаим Амеди – советник                                                                        
     од н.м. Црнилиште - Демократска унија за интеграција (ДУИ)
 
9. Есад Колашинац – советник                                                               
       од н.м. Лажани – Демократска унија за интеграција (ДУИ)
 
10. Ениса Демеска – советник                                                                       
       од н.м. Дебреште – Демократска унија за интеграција (ДУИ)
 
11. Рубин Богески – советник                                                            
       од н.м. Дреновци – Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)
 
12. Сибел Дуракоска – советник                                                                
       од н.м. Дебреште – Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)
 
13. Изет Сулејманоски – советник                                                         
       од н.м. Дебреште – Партија за европска иднина (ПЕИ)
 
14. Невзат Јакупи – советник
       од н.м. Житоше – Национална демократска преродба (НДП)