Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет на општина Долнени

Претседател на Советот:

      Раим Ајроски
      од н.м. Дебреште - Демократска унија за интеграција (ДУИ)                          


СОВЕТНИЦИ:

1.  Џенифер Раифоска – советник                                                                
     од н.м. Лажани – Демократска унија за интеграција (ДУИ)
 
2.  Мустафа Салиу – советник                                                    
     од н.м. Житоше - Демократска унија за интеграција (ДУИ)
  
3.  Бобан Велкоски – советник                                                                    
     од н.м. Заполжани – Коалиција предводена од СДСМ
 
4. Мелиса Зорниќ – советник                                                                     
     од н.м. Житоше – Коалиција предводена од СДСМ
 
5. Садмин Мулиќ – советник                                                              
    од н.м. Десово – Коалиција предводена од СДСМ
 
6.  Исмаилаки Алиу – советник                                                            
     од н.м. Црнилиште - Алијанса на Албанците (АА)
 
7.  Јетон Ибески – советник                                                              
     од н.м. Дебреште – Алијанса на Албанците (АА)
 
8.  Ридван Шерифоски – советник                                                                        
     од н.м. Дебреште - Движење БЕСА
 
9. Ескан Шерифоски – советник                                                               
       од н.м.Дебреште – Демократска партија на Турците во Македонија (ДПТМ)
 
10. Орхан Асаноски – советник                                                                       
       од н.м. Црнилиште – Демократска партија на Албанците (ДПА)
 
11. Хусеин Хасановиќ – советник                                                            
       од н.м. Лажани – Група избирачи
 
12. Изет Сулејманоски – советник                                                                
       од н.м. Дебреште – Група избирачи
 
13. Димче Наумоски – советник                                                         
       од н.м. Вранче – Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ
 
14. Ане Нешкоска – советник
       од н.м. Ропотово – Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ