Совет на општина Долнени

Претседател на Советот:

      ??????????
      од н.м.                          


СОВЕТНИЦИ:

1.  Рахим Адемоски – советник                                                                
     од н.м. Црнилиште – Демократска унија за интеграција (ДУИ)
 
2.  Елмедин Фазлиќ – советник                                                    
     од н.м. Десово - Демократска унија за интеграција (ДУИ)
  
3.  Линдита Сулејманоска – советник                                                                    
     од н.м. Житоше – Демократска унија за интеграција (ДУИ)
 
4. Дејан Змејкоски – советник                                                                     
     од н.м. Пешталево – ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција ‘‘ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА‘‘
 
5. Ангела Јаковлеска – советник                                                              
    од н.м. Сенокос – ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција ‘‘ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА‘‘
 
6.  Виктор Петрески – советник                                                            
     од н.м.  - ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција ‘‘ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА‘‘
 
7.  Марјан Алампиевски – советник                                                              
     од н.м.  – Коалиција ‘‘НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА‘‘ предводена од СДСМ
 
8.  Сеад Колашинац – советник                                                                        
     од н.м. Лажани - Коалиција ‘‘НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА‘‘ предводена од СДСМ
 
9. Изет Сулејманоски – советник                                                               
       од н.м.Дебреште – Движење ‘‘ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИ‘‘ - ЛДП и ДОМ
 
10. Хусеин Хасановиќ – советник                                                                       
       од н.м. Лажани – Движење ‘‘ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИ‘‘ - ЛДП и ДОМ
 
11. Онур Имероски – советник                                                            
       од н.м. Дебреште – Демократска партија на Турците на Македонија
 
12. Назим Адемоски – советник                                                                
       од н.м. Житоше – Демократска партија на Турците на Македонија
 
13. Нади Садикоски – советник                                                         
       од н.м. Црнилиште – Алтернатива
 
14. Шенај Зера-Ќамилоска – советник
       од н.м. Црнилиште – Движење БЕСА
 
15. Ахмедин Рамовиќ – советник       
      од н.м. Десово – Група избирачи ‘‘АХМЕДИН РАМОВИЌ‘‘