Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ФОНТ ЗА СИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД МИОА***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buletini zyrtar nr_ 7-2021.pdf

 

Службен гласник бр.4-2013
Службен гласник бр.5-2013
Службен гласник бр.6-2013
Службен гласник бр.7-2013
Службен гласник бр.8-2013
Службен гласник бр.9-2013
Службен гласник бр.10-2013
Службен гласник бр.11-2013
Службен гласник бр.12-2013
Службен гласник бр.14-2013
 
Службен гласник бр.1-2014
Службен гласник бр.2-2014
Службен гласник бр.3-2014
Службен гласник бр.4-2014
Службен гласник бр.5-2014
Службен гласник бр.6-2014
Службен гласник бр.11-2014
Службен гласник бр.12-2014
Службен гласник бр.13-2014
Службен гласник бр. 14-2014
 
 
Службен гласник бр. 1-2015
Службен гласник бр. 2-2015
Службен гласник бр. 3-2015
Службен гласник бр. 4-2015
Службен гласник бр. 5-2015
Службен гласник бр. 6-2015
Службен гласник бр. 7-2015
Службен гласник бр. 8-2015
Службен гласник бр. 10-2015
Службен гласник бр. 11-2015
Службен гласник бр. 12-2015
Службен гласник бр. 13-2015
Службен гласник бр. 14-2015
 
Службен гласник бр. 1-2016
Службен гласник бр. 2-2016
Службен гласник бр. 3-2016
Службен гласник бр. 4-2016
Службен гласник бр. 5-2016
Службен гласник бр. 6-2016
Службен гласник бр. 7-2016
Службен гласник бр. 8-2016
Службен гласник бр. 9-2016
Службен гласник бр. 10-2016
Службен гласник бр. 11-2016
Службен гласник бр. 12-2016
Службен гласник бр. 13-2016
Службен гласник бр. 14-2016
 
Службен гласник бр. 1-2017
Службен гласник бр. 2-2017
Службен гласник бр. 3-2017
Службен гласник бр. 4-2017
Службен гласник бр. 5-2017
Службен гласник бр. 6-2017
Службен гласник бр. 7 -2017 
Службен гласник бр. 8-2017
Службен гласник бр. 9-2017
Службен гласник бр. 10-2017
Службен гласник бр. 11-2017
 
 
Службен гласник бр. 1-2017 нов совет
Службен гласник бр. 2-2017 нов совет
Службен гласник бр. 3-2017 нов совет
Службен гласник бр. 4-2017 нов совет
Службен гласник бр. 5-2017 нов совет
 
Службен гласник бр. 1-2018
Службен гласник бр. 2-2018
Службен гласник бр. 3-2018
Службен гласник бр. 4-2018
Службен гласник бр. 5-2018
Службен гласник бр. 6-2018
Службен гласник бр. 7-2018
Службен гласник бр. 8-2018
Службен гласник бр. 9-2018
Службен гласник бр. 10-2018
Службен гласник бр. 11-2018
Службен гласник бр. 12-2018
Службен гласник бр. 13-2018
Службен гласник бр. 14-2018
Службен гласник бр. 15-2018
Службен гласник бр. 16-2018
 
 
Службен гласник бр. 1-2019
Службен гласник бр. 2-2019
Службен гласник бр. 3-2019
Службен гласник бр. 4-2019
Службен гласник бр. 5-2019
Службен гласник бр. 6-2019
Службен гласник бр. 7-2019
Службен гласник бр. 8-2019
Службен гласник бр. 9-2019
Службен гласник бр. 10-2019
Службен гласник бр, 11-2019
Службен гласник бр. 12-2019
Службен гласник бр. 13-2019
Службен гласник бр. 14-2019
 
 
Службен гласник бр. 1-2020
Службен гласник бр. 2-2020
Службен гласник бр. 3-2020
Службен гласник бр. 4-2020
Службен гласник бр. 5-2020
Службен гласник бр. 7-2020
Службен гласник бр. 8-2020
Службен гласник бр. 9-2020
Службен гласник бр. 10-2020
Службен гласник бр. 11-2020
Службен гласник бр. 12-2020
Службен гласник бр. 13-2020
 
 
Службен гласник бр. 1-2021
Службен гласник бр. 2-2021
Службен гласник бр. 3-2021
Службен гласник бр. 4-2021
Службен гласник бр. 5-2021
Службен гласник бр. 6-2021
Службен гласник бр. 7-2021
Службен гласник бр. 8-2021
Службен гласник бр. 9-2021
 
Службен гласник бр. 10-2021 новиот совет
Службен гласник бр. 11-2021
Службен гласник бр. 12-2021
 
Службен гласник бр. 2-2022
Службен гласник бр. 3-2022
Службен гласник бр, 4-2022
Службен гласник бр. 5-2022
Службен гласник бр. 6-2022
Службен гласник бр. 7-2022
Службен гласник бр. 8-2022
Службен гласник бр. 9-2022
Службен гласник бр. 10-2022
Службен гласник бр. 11-2022
Службен гласник бр. 12-2022
 
 
Службен гласник бр. 1-2023
Службен гласник бр. 2-2023