На седницата на Совет во Општина  Долнени на 22ри март 2022 година, младите го презентираа проектот и активностите кои следуваат за уредување на   училишниот спортски терен во село Лажани, за што добија целосна поддршка од оптшинските тела.  Општина Долнени активно делува и ќе делува за поддршка на иницијативи кои ќе обезбедат поквалитетен живот за младите во општина Долнени.