Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На седницата на Совет во Општина  Долнени на 22ри март 2022 година, младите го презентираа проектот и активностите кои следуваат за уредување на   училишниот спортски терен во село Лажани, за што добија целосна поддршка од оптшинските тела.  Општина Долнени активно делува и ќе делува за поддршка на иницијативи кои ќе обезбедат поквалитетен живот за младите во општина Долнени.