Соопштение за јавноста: ЈАВЕН ПОВИК-Општинско-корисна работа 2023 (за евидентирани невработени лица)***ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ФОНТ ЗА СИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД МИОА***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локални НВО

Во општина Долнени активни се следните НВО организации: