Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk) # ЈАВЕН ПОВИК за предлагање на кандидати за членови на локален младински совет на општина Долнени  # ОДЛУКИ за извршен избор на кандидати по Јавен оглас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локални НВО

Во општина Долнени активни се следните НВО организации:

  • НВО  "Здружение на жени на Житоше" - Житоше
  • * Активности - Проекти (PDF)

  • НВО  "МЕЗМОД" - Житоше
  • НВО  "Мендими" - Црнилиште
  • НВО  "Мултиетничко здружение за сите возрасти" - Црнилиште
  • НВО  "Хуманост кон младите" - Десово
  • НВО  "Мулти-Култура" - Десово