Kulturë

  -Në komunën e Dollnenit mbahen disa manifestime kulturore, ku më i njohur është ai ndërkombëtar me instrumente ndërkombëtare, me gajde “Peco Ajdanasoski,, - Dollnen, i cili mbahet çdo vit dhe në disa organizime pjesëmarrje marrin pjesë edhe mysafirë nga shumë vende të Evropës dhe Amerikës.

 -Shënimi i ditëlindjes së shkrimtarit Bllazhe Koneski – f. Nebregovë.

 -Festival tradicional i këngëve nacionale “Zëri i artë”,, - Llazhan.

 -Në drejtim të aktiviteteve tjera kulturore dhe artistike, mundësitë janë minimale për shkak të mungesës së vendeve të posaçme, kurse shtëpitë kulturore,  të cilët i kemi 10 në komunën e Dollnenit dhe të cilat disponojnë me hapësira të mjaftueshme me numër dhe madhësi për organizimin e manifestimeve kulturore, nuk janë në gjendje të mirë.

atanasovski_01_p.jpg

Dolneni 5.jpg Dolneni 1.jpg

Dolneni 2.jpg Dolneni 3.jpg

Sport

     Ekzistojnë disa fusha sportive për fudbol dhe më tepër se 10 klube fudbolistike, mbahen disa turnej tradicionale në fudbol të vogël.
     Çdo vit po mbahen turnej tradicional në mundje në v.b Debresht dhe Llazhan.