Соопштение за јавноста: ЈАВЕН ПОВИК-Општинско-корисна работа 2023 (за евидентирани невработени лица)***ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ФОНТ ЗА СИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД МИОА***