Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk) # ЈАВЕН ПОВИК за предлагање на кандидати за членови на локален младински совет на општина Долнени  # ОДЛУКИ за извршен избор на кандидати по Јавен оглас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-дин ЏЕМИЛ ЌАМИЛИ

Политичка припадност: Демократска унија за интеграција - ДУИ

Тел.: 048 453 218

 

Роден на ден 06.04.1979г. во н.м.Црнилиште, општина Долнени.

Основно образование завршил во ПОУ Петре Глигуроски - Црнилиште.

Средно образование завршил во СОУ Мирко Милески - Кичево.

Високо образование завршил на Меѓународен Универзитет во Струга - Правен факултет.