Соопштение за јавноста: ЈАВЕН ПОВИК-Општинско-корисна работа 2023 (за евидентирани невработени лица)***ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ФОНТ ЗА СИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД МИОА***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Нови проекти на Градоначалникот Г-ин УРИМ ИБЕСКИ

  Image

  Нови проекти на Градоначалникот Г-ин Урим Ибески

 • Одредување на пазарната вредност на недвижниот имот

  Image

  Пример на одредување на пазарната вредност на недвижен имот во н.м. Долнени

 • Нова патна инфраструктура во општина Долнени

  Image

  Изградени нови локални патишта: Костинци-ж.с.Слепче и Сенокос-Мало Мраморани

 • Избран нов Градоначалник

  Image

  Избран нов Градоначалник на општина Долнени

 • Општина Долнени со поддршка за иницијатива на младите

  Image

Loading...

 

 СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН УВИД во Урбанистички проект вон опфат  на урбанистички план  за објект  со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 2183, КП 2185/1, КП 2185/2, КП 2186, КП 2187, КП 2184 и КП 1414,  КО Ропотово, Општина Долнени

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

 

ОБЈАВА на НАЦРТ ДОЗВОЛА за продолжување на важност на Б-интегрирана дозвола за БЕЛ БОР ЕЏО ДООЕЛ-Дебреште

- Нацрт Дозвола

ОБЈАВА на Барање за продолжување на важност на Б-интегрирана дозвола за БЕЛ БОР ЕЏО ДООЕЛ-Дебреште

Асфалтирање на локален пат Костинци-Долгаец-Маргари

Нови проекти на Градоначалникот Г-ин УРИМ ИБЕСКИ (видео)

Прва награда за проектот "Најдобри практики"


За граѓани кои има одреден вид и степен на попреченост

 

Координатор за родова еднаквост

 Решение за назначување на координатор за родова еднаквост