Contact

 

Municipality of Doleneni

7504, Dolneni  R.Macedonia
Phone./Fax: +389(0)48 453-210

 

pravni@opstinadolneni.gov.mk
finance@opstinadolneni.gov.mk
urbanizam@opstinadolneni.gov.mk
gradonacalnik@opstinadolneni.gov.mk
info@opstinadolneni.gov.mk

 

 
All fields are mandatory!
Name & Surname*  
 
Е-mail*  
 
Phone  
 
Massage*