Këshilli i komunës së Dollnenit

Kryetar i Këshillit:

Raim Ajroski 

nga v.b. Debresht - Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI)

                       
KËSHILLTARË:

1.  Xhenifer Raifoska- Këshilltare

nga v.b. Llazhan - Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI)

2.  Mustafa Saliu-këshilltar                                                     
nga v.b. Zhitoshe - Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI)
3.  Boban Vellkoski-këshilltar                                                                     
    nga v.b. Zapollzhan-Koalicion i udhëhequr nga LSDM-ja
4. Melisa Zorniq-këshilltare                                                                     
nga v.b. Zhitoshe-Koalicion i udhëhequr nga LSDM-ja
5. Sadmin Muliq - Këshilltar                                                               
nga v.b. Desovë-Koalicion i udhëhequr nga LSDM-ja 
 
6.  Ismailaki Aliu - Këshilltar                                                           
nga v.b. Cërnilishtë-Alenca për Shqiptarët (ASH)
7.  Jeton Ibeski- Këshilltar                                                               
nga v.b. Debresht-Alenca për Shqiptarët (ASH)
8.  Ridvan Sherifoski- Këshilltar                                                                         
nga v.b. Debresht-Lëvizja BESA
9. Eskan Sherifoski - Këshilltar                                                               
    nga v.b Debresht - Partia Demokratike e turqve në Maqedoni (PDTM)
10. Orhan Asanoski- Këshilltar                                                                        
      nga v.b. Cërnilishtë - Partia Demokratike Shqiptare (PDSH)
11. Husein Hasanoviq - Këshilltar                                                           
      nga v.b Llazhan - Grup Zgjedhësish
12. Izet Sulejmanoski - Këshilltar                                                                
      nga v.b. Debresht - Grup Zgjedhësish
13. Dimçe naumoski - Këshilltar                                                          
      nga v.b. Vrançe - Koalicion i udhëhequr nga OMRM PDBNM (VMRO DPMNE)
14. Ane Neshkoska - Këshilltare
nga v.b. Ropotovë-Koalicion i udhëhequr nga OMRM PDBNM (VMRO DPMNE)