Administrata Komunale

 SEKRETAR i komunës së Dollnenit

   Z-ti Urim Ibeski

 

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 104); 453-343
 • Tel./mob.: +389(0)78 256 256

 • e-mail: info@opstinadolneni.gov.mk

 

DEPARTAMENTE

Departamenti për çështje juridike, shoqërore dhe veprimtari publike
Udhëheqës: 

Z-ti Zoran Zdraveski-jurist i diplomuar  

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 103)
 • Tel./mob.: +389(0)71 383 425

 •  e-mail: pravni@opstinadolneni.gov.mk

   

Departamenti për urbanizëm, veprimtari komunale, mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe zhvillimin ekonomik lokal

Udhëheqës: Z-ti Satkija Miftaroski

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 109)
 • Tel./mob.: +389(0)70 706 274

 • e-mail: smiftar@yahoo.com

 

Departamenti për mbikëqyrje inspektive

Referent: Ruzhdija Feratoski-kujdestar komunal

 •  Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 109)
 • Tel./mob.: +389(0)70 706 274

 

Referent: Ermin Sulejmanoski-kujdestar komunal

 •  Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 109)
 • Tel./mob.: +389(0)70 706 274

 

Departamenti për financim dhe buxhet

Udhëheqës:

Z-nja Sonja Gjorgjioska

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 116)
 • Tel./mob.: +389(0)71 383 426

 • e-mail: finance@opstinadolneni.gov.mk

Referent i ri për llograitjen e rrogave dhe çështjeve të arkës

Z-nja Nurhan Jashar

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 116)
 • Tel./mob.: +389(0)70 894 884

 • e-mail: info@opstinadolneni.gov.mk

 

Referent i ri për llogaritjen e rrogave dhe çështjeve të arkës

Z-ti Omer Muriq

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 116)
 • Tel./mob.: +389(0)70 212 920

Departamenti për tatime, taksa, kompensime dhe për të ardhura tjera të komunës

Udhëheqës:

Z-ti Aco Aleksoski

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 108)
 • Tel./mob.: +389(0)70 366 913

 

Bashkëpunëtor për evidentimin e tatimeve dhe taksave

Z-nja Sajda Mujoviq, juriste e diplomuar 

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 108)
 • Tel./mob.: +389(0)71 787 674

 • sajda_anisa@hotmail.com

 

Departamenti për Zhvillim Ekonomik Lokal

Udhëheqës:

Z-ti Zharko Markoski, Elektro inxhinier i diplomuar

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 116); 453-343
 • Tel./mob.: +389(0)70 742 319

 

Bashkëpunëtor i ri:

Z-ti Erkan Ajdaroski

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 112); 453-343
 • Tel./mob.: +389(0)70 328 959

   

Departamenti për administrimin me resurse njerëzore

Udhëheqës:

Z-ti Qanija Alioski

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 112)
 • Tel./mob.: +389(0)71 383 420

Bashkëpunëtor i ri

Z-ti Jasmin Hasanoviq

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 112)
 • Tel./mob.: +389(0)70 20-8 570 0

 

Departamenti për veprimtari Publike

Udhëheqës: Z-ti Sevganija Ibrahimi

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal ...)
 • Tel./mob.: +389(0)70 536 332

Refernet autonom për arsim, kulturë dhe sport

Z-ti Bilall Karishik

 

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 109)
 • Tel./mob.: +389(0)71 383 420

Këshilltare për mbrojtje sociale dhe shëndetësore

Z-nja Ajshe Muaremoska-Topalloska

 • Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 110)
 • Tel./mob.: +389(0)78 239 872

Këshilltar për përkthim nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase dhe anasjelltas

Z-ti Muzafer Islami

 •  Tel./në punë: +389(0)48 453-210 (lokal 112)
 • Tel./mob.: +389(0)70 867 130

 • muzaferi@t.mk