Infrastrukturë të re rrugore

 

Në kornizë të kreditit nga Banka Botërore, për ndërrtim dhe rekonstruim të infrastrukturës rrugore lokale, në komunën e Dollnenit mbaruan projektet nga faza e parë, e cila përfshinte ndërrtimin  e rrugëve lokale: Kostinc-stacioni hek. Slepçe dhe Senokos -Mramoran.

 cimg7066.jpg

Rryerësi i punëve ishte Ndërrmarja ndërrtimore ''ILINDEN'' nga Struga.

cimg7064.jpg