Vizitë në komunën e Dollnenit

  Më 09 Shkurt 2011 Komunën e Dollnenit e vizitoi Ambasadori i Mbretërisë Norvegjeze në Republikën e Maqedonisë z. Kjetil Paulsen dhe përfaqësuesi zyrtar i UNDP në Republikën e Maqedonisë Z-nja Deirdre Boyd.

  Gjatë kësaj vizite të ftuarit u interesuan për përparimin e aktiviteteve për projektin aktual për bashkëpunim ndërrkomunal me komunën e Krivogashtanit, e cila është e finansuar nëpërmjet UNDP-së me mjete nga Mbretëria Norvegjeze.

dscn0190.jpg

 Të ftuarëve iu bë prezentimi i aktiviteteve aktuale dhe të planifikuara në kuadër të projektit për bashkëpunim ndërkomunal ,,Kapacitete të rritura të administratës komunale për zbatimin e kompetencave nga lëmia e mjedisit jetësor në komunat e Dollnenit dhe Krivogashtanit''.

dscn0188.jpg