Të rinjtë nga Dollneni organizuan aksion për zbukurimin e oborrit shkollor me rastin e Ditës së të rinjve

Më 12 gusht të vitit 2021 u mbajt aksion rinor, i mbështetur nga Komuna e Dollnenit, Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik e të Rinjve në Arsim, i zbatuar nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) në bashkëpunim me Forumin Rinor Arsimor. Nxënësit e bashkësive të ndryshme etnike nga shkollat fillore “Ali Feti Okjar” dhe “Pere Toshev” dhe shkolla e mesme “Rilindja” e shënuan Ditën e të rinjve. Ata u tubuan duke i respektuar protokollet për mbrojtje dhe e zbukuruan oborrin e shkollës së mesme “Rilindja” në fshatin Zhitoshë, Komuna e Dollnenit.
Bashkë me prindërit e tyre dhe të punësuarit në shkollë, në oborrin vendosën pajisje dhe mbollën pemë dhe bimë. Nxënësve u është bashkëngjitur përfaqësuesja e Zyrës së USAID-it në Maqedoninë e Veriut, Sheron Kelman Jet e cila e theksoi rëndësinë e nxitjes së aktivizmit rinor dhe bisedoi me ta për rolin motivues të tyre në përmirësimin e gjendjes në mjedisin.
Ajo u takua edhe me kryetarin e Komunës së Dollnenit, Xhemil Qamili dhe me drejtorin e shkollës së mesme, Valmir Shaqiri me të cilët diskutoi për mënyrat në të cilat komuna i mbështetë të rinjtë dhe idetë e tyre dhe për bashkëpunimin me shkollat për avancimin e integrimit ndëretnik.
Aksioni është rezultat i punëtorive onlajn në të cilat morën pjesë nxënësit në muajt e kaluar ku i identifikuan sfidat dhe zgjidhjet e mundshme për përmirësimin e gjendjes në komunën e tyre. Përmes takimeve onlajn për përfaqësim, ata bashkëpunonin edhe me autoritetet lokale para të cilave i prezantuan zgjidhjet e tyre ideore dhe e siguruan mbështetjen e nevojshme. Kështu nxënësit arritën t’i realizojnë idetë e tyre, duke theksuar rëndësinë e aktivizmit rinor. Në partneritet me organizatat lokale, shkollat dhe bashkësitë lokale, USAID-i në vend e avancon inkluzionin social, harmoninë ndëretnike dhe vlerat qytetare. Përmes Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik e të Rinjve në Arsim krijohen mundësi për bashkëveprim memes nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike dhe nxitet kreativiteti i tyre dhe pjesëmarrja rinore.