I zgjedhur kryetari i ri i komunës së Dollnenit

Sipas rezultateve të Zgjedhjeve Lokale për vitin 2017 të mbajtura më 29.10.2017 është zgjedhur kryetari (prefekti) i ri i komunës së Dollnenit z-tëri Xhemil Qamili nga vendbanimi i Cërnilishtës, i propozuar nga ana e partisë politike Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI).

Prefekti i posazgjedhur i komunës së Dollnenit z-tëri Xhemil Qamili fitoi 60% nga numri i përgjithshëm i votave, respektivisht 3845 vota.  

Ndërtimi i rrugës regjionale Desovë-stacioni hekurudhor Braillovë

    Më 19.06 të vitit 2013 u lëshua në përdorim rruga regjionale në drejtimin rrugor Desovë-stacioni hekurudhor Braillovë, investim i përkrahur nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve të Republikës së Maqedonisë.

 Në aktin solemn të pranishëm ishin Ministri për Transport dhe Lidhje z. Mile Janakieski, prefekti i komunës së Dollnenit z. Boshe Millosheski, sekretari i komunës z. Sevgani Ibrahimi, drejtori i HM z. Oliver Derkoski, përfaqësues të administratës komunale dhe banorë të vendbanimeve Desovë dhe Braillovë.