• Memorandum i komunës së Dollnenit

  Image

  Të rinjtë nga Dollneni organizuan aksion për zbukurimin e oborrit shkollor me rastin e Ditës së të rinjve

 • Përcaktimi i vlerës tregtare të pronës së patundur

  Image

  Vizitë në komunën e Dollnenit nga ana e Ambasadorit të Mbretërisë Norvegjeze dhe përfaqësues të UNDP-së në Maqedoni.

 • Infrastrukturë е re rrugore në komunën e Dollnenit

  Image

  Rrugë të reja lokale të ndërtuara: Kostinc-stacioni hekurudhor Slepçe dhe Senokos-Mramoran

 • „Dita e drurit„ në komunën e Dollnenit

  Image

Loading...

 


 

 

Komuna e Dollnenit ndanë 10.000 euro  për zonat e prekura nga tërmeti në Shqipëri


Sot në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit komunal të komunës së Dollnenit, me vendim unanim u ndanë mjete në vlerë prej 10.000 euro për zonat e prekura nga tërmeti që kaploi bashkinë Durrës dhe vendbanimin Thumanë Shqipëri.

 

Shpërblimi i parë për projektin ,,Praktika më të mira”

Lëshimi i listës së pronësisë në komunën e Dollnenit

Kërkesë për lëshimin e të dhënave nga SIGJK (sistemi informatik gjeodeziko-kadastral)

Kërkesë për lëshimin e të dhënave gjeodeziko-kadastrale shkarko pdf)

Fletëpagesa 1 dhe Fletëpagesa 2

Efikasitet energjetik

 1. Plan vjetor për EE (efikasitet energjetik për vitin 2014 pdf)

B-PIKN Leje (pengimi i integruar dhe kontrolli i ndotjes)


Leje e lëshuar për harmonizimin me planin operativ KRIN KG SHPK KRIN KG  shkarko pdf

B-Leje e integruar ekologjike e lëshuar për “Llarin Mramor Kompani ,,LARIN_MRAMOR_KOMPANI" shkarko pdf

Dokumentacioni i tenderëve


Kërkesë për grumbullimin e ofertave 5/14 (dyer të brendshme në SHF “Liria,, të fshatit Zhitoshe) Dokumentacion tenderik shkarko 1.pdf

Për qytetarët, të cilët kanë pengesa të caktuara


  Vendim për emërimin e personave për kontakte me qytetarët, të cilat kanë lloje të caktuara të pengesave