Kryetar i Komunës

fotoja e kryetarit-1(1).jpg

 

Z-ti  Xhemil Qamili

Të dhënat personale:

Përkatësia partiake: Bashkimi Demokratik për Integrim

Tel.: 048 453 218

I lindur më 06.04.1979 në v.b. e Cërnilishtës, komuna e Dollnenit.

Arsimin fillor e mbaron në SHF “Petre Gliguroski” – Cërnilishtë

Arsimin e mesëm e mbaron në SHMK “Mirko Mileski” – Kërçovë

Arsimin sipëror e mbaron në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë – Fakulteti Juridik 

 

 

Pyete prefektin