Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk) # ЈАВЕН ПОВИК за предлагање на кандидати за членови на локален младински совет на општина Долнени  # ОДЛУКИ за извршен избор на кандидати по Јавен оглас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Изградба на регионален пат Десово - ж.с.Браилово

  Image

  Нов регионален пат Десово - ж.с.Браилово.

 • Одредување на пазарната вредност на недвижниот имот

  Image

  Пример на одредување на пазарната вредност на недвижен имот во н.м. Долнени

 • Нова патна инфраструктура во општина Долнени

  Image

  Изградени нови локални патишта: Костинци-ж.с.Слепче и Сенокос-Мало Мраморани

 • ``Ден на дрвото`` во општина Долнени

  Image

  ``Ден на дрвото-есенска акција``во општина Долнени

Loading...

Прва награда за проектот "Најдобри практики"

 

 

Издавање на ИМОТЕН ЛИСТ во општина Долнени

 Барање за издавање на податоци од ГКИС

Јавна консултација за пат Лажани-Ропотово-Црнилиште

 Известување за одржување на јавна консултација

 Извештај за животна средина

Енергетска ефикасност

1. Годишен план за ЕЕ за 2014.pdf

Б - ИСКЗ Дозволи

 Издадена Дозвола за усогласување со оперативен план за КРИН КГ ДОО

 Издадена Б-Интегрирана еколошка дозвола за ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД

За граѓани кои има одреден вид и степен на попреченост