• Нови проекти на Градоначалникот Г-ин УРИМ ИБЕСКИ

  Image

  Нови проекти на Градоначалникот Г-ин Урим Ибески

 • Одредување на пазарната вредност на недвижниот имот

  Image

  Пример на одредување на пазарната вредност на недвижен имот во н.м. Долнени

 • Нова патна инфраструктура во општина Долнени

  Image

  Изградени нови локални патишта: Костинци-ж.с.Слепче и Сенокос-Мало Мраморани

 • Избран нов Градоначалник

  Image

  Избран нов Градоначалник на општина Долнени

 • Општина Долнени со поддршка за иницијатива на младите

  Image

Loading...

 

ПОВИК за предлози од сите заинтересирани страни за донесување на Буџетот на општина Долнени за 2024 година         

ИНТЕРЕН ОГЛАС за Раководител за нормативно правни и општи работи

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Долнени има аплицирано со под-проект за Реконструкција на локалните делници “2“ и “3“ во н.м. Лажани и делница “1“ во н.м. Житоше во Општина Долнениза што е изготвена Контролна Листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА), согласно Стандардите за животна средина и социјални аспекти на Светска Банка.

 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

 

Асфалтирање на локален пат Костинци-Долгаец-Маргари

Нови проекти на Градоначалникот Г-ин УРИМ ИБЕСКИ (видео)

Прва награда за проектот "Најдобри практики"


За граѓани кои има одреден вид и степен на попреченост

 

Координатор за родова еднаквост

 Решение за назначување на координатор за родова еднаквост