Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ФОНТ ЗА СИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД МИОА***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Нови проекти на Градоначалникот Г-ин УРИМ ИБЕСКИ

  Image

  Нови проекти на Градоначалникот Г-ин Урим Ибески

 • Одредување на пазарната вредност на недвижниот имот

  Image

  Пример на одредување на пазарната вредност на недвижен имот во н.м. Долнени

 • Нова патна инфраструктура во општина Долнени

  Image

  Изградени нови локални патишта: Костинци-ж.с.Слепче и Сенокос-Мало Мраморани

 • Избран нов Градоначалник

  Image

  Избран нов Градоначалник на општина Долнени

 • Општина Долнени со поддршка за иницијатива на младите

  Image

Loading...

 

ПРАШАЛНИК за патна инфраструктура во општина Долнени

Обука за сертифицирање на 40 негуватели

Асфалтирање на локален пат Костинци-Долгаец-Маргари

Нови проекти на Градоначалникот Г-ин УРИМ ИБЕСКИ (видео)

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН УВИД

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 10(20) kV кабелски вод (КО Сарандиново, КО Пешталево, КО Секирци, КО Костинци, КО Црнилиште) – Општина Долнени

 

П О В И К до жителите на општина Долнени за креирање на буџетот за 2023

 

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена E 1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1MW, на КП 533/4, КО Заполжани

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена E 1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1MW, на КП 533/2, КО Заполжани

Прва награда за проектот "Најдобри практики"


Б - ИСКЗ Дозволи

 Издадена Б-интегрирана еколошка дозвола - ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје

 Издадена Б-интегрирана еколошка дозвола - ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД Скопје

За граѓани кои има одреден вид и степен на попреченост

 

Координатор за родова еднаквост

 Решение за назначување на координатор за родова еднаквост