Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Изградба на регионален пат Десово - ж.с.Браилово

  Image

  Нов регионален пат Десово - ж.с.Браилово.

 • Утврдување на пазарна вредност на недвижен имот

  Image

  Пример за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот во н.м.Долнени.

 • Нова патна инфраструктура во општина Долнени

  Image

  Изградени нови локални патишта: Костинци-ж.с.Слепче и Сенокос-Мало Мраморани

 • ``Ден на дрвото`` во општина Долнени

  Image

  ``Ден на дрвото-есенска акција``во општина Долнени

Loading...

Прва награда за проектот "Најдобри практики"

 

 

Издавање на ИМОТЕН ЛИСТ во општина Долнени

 Барање за издавање на податоци од ГКИС

 Уплатница 1 и Уплатница 2

Енергетска ефикасност

1. Годишен план за ЕЕ за 2014.pdf

 

Б - ИСКЗ Дозволи

 Издадена Дозвола за усогласување со оперативен план за КРИН КГ ДОО

 Издадена Б-Интегрирана еколошка дозвола за ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД

Тендерска документација

  БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 5/2014 (внатрешни врати во ОУ Лирија)

За граѓани кои има одреден вид и степен на попреченост