Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Нови проекти на Градоначалникот Г-ин Џемил Ќамили

  Image

  Реализација на нови проекти од Градоначалникот Г-ин Џемил Ќамили

 • Одредување на пазарната вредност на недвижниот имот

  Image

  Пример на одредување на пазарната вредност на недвижен имот во н.м. Долнени

 • Нова патна инфраструктура во општина Долнени

  Image

  Изградени нови локални патишта: Костинци-ж.с.Слепче и Сенокос-Мало Мраморани

 • Избран нов Градоначалник

  Image

  Избран нов Градоначалник на општина Долнени

Loading...

Прва награда за проектот "Најдобри практики"

ОТПОЧНАТА ПОСТАПКА ЗА СЕА


Предлог Извештај за СЕА-Новоселани.PDF

Соопштение - Новоселани.PDF

Анкетен лист - Новоселани.PDF

Одлука и Формулар за СЕА за Костинци.PDF

Одлука и Формулар за СЕА за Ропотово.PDF

 Издавање на ИМОТЕН ЛИСТ во општина Долнени

 Барање за издавање на податоци од ГКИС

ПЛАНСКИ ПРОГРАМИ ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

 Планска програма за Урбанистички план за село Лажани (pdf)

 Планска програма за Урбанистички план за село Роптово (pdf)

Енергетска ефикасност

1. Годишен план за ЕЕ за 2017.pdf

Б - ИСКЗ Дозволи

 Издадена Б-Интегрирана еколошка дозвола за БЕЛ БОР ЕЏО ДООЕЛ-Дебреште

За граѓани кои има одреден вид и степен на попреченост

 

Координатор за родова еднаквост

 Решение за назначување на координатор за родова еднаквост

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА - ПРОГРАМА ОПШТИНСКО-КОРИСНА РАБОТА 2019