Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk) # ЈАВЕН ПОВИК за предлагање на кандидати за членови на локален младински совет на општина Долнени  # ОДЛУКИ за извршен избор на кандидати по Јавен оглас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Изградба на регионален пат Десово - ж.с.Браилово

  Image

  Нов регионален пат Десово - ж.с.Браилово.

 • Одредување на пазарната вредност на недвижниот имот

  Image

  Пример на одредување на пазарната вредност на недвижен имот во н.м. Долнени

 • Нова патна инфраструктура во општина Долнени

  Image

  Изградени нови локални патишта: Костинци-ж.с.Слепче и Сенокос-Мало Мраморани

 • ``Ден на дрвото`` во општина Долнени

  Image

  ``Ден на дрвото-есенска акција``во општина Долнени

Loading...

Прва награда за проектот "Најдобри практики"

 

 

     ОБЈАВА НА ТЕНДЕР


Тендерска документација за реконструкција на локален пат до Бело Поле (прва фаза).PDF

Тендерска документација за реконструкција на локален пат до Бело Поле (прва фаза).DOC

Графички прилози за локален пат.PDF

Графички прилози за кров на општинска зграда.PDF

Издавање на ИМОТЕН ЛИСТ во општина Долнени

 Барање за издавање на податоци од ГКИС

ПЛАНСКИ ПРОГРАМИ ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

 Планска програма за Урбанистички план за село Лажани (pdf)

 Планска програма за Урбанистички план за село Роптово (pdf)

Енергетска ефикасност

1. Годишен план за ЕЕ за 2017.pdf

Б - ИСКЗ Дозволи

 Издадена Б-Интегрирана еколошка дозвола за БЕЛ БОР ЕЏО ДООЕЛ-Дебреште

За граѓани кои има одреден вид и степен на попреченост